Baryphas jullieni

Baryphas jullieni là một loài nhện trong họ Salticidae.[1]Loài này thuộc chi Baryphas. Baryphas jullieni được Eugène Simon miêu tả năm 1902.