Barylestis saaristoi

Barylestis saaristoi là một loài nhện trong họ Sparassidae.[1]Loài này thuộc chi Barylestis. Barylestis saaristoi được Peter Jäger miêu tả năm 2008.