Barylestis nigripectus

Barylestis nigripectus là một loài nhện trong họ Sparassidae.[1]Loài này thuộc chi Barylestis. Barylestis nigripectus được Eugène Simon miêu tả năm 1910.