Barylestis montandoni

Barylestis montandoni là một loài nhện trong họ Sparassidae.[1]Loài này thuộc chi Barylestis. Barylestis montandoni được Roger de Lessert miêu tả năm 1929.