Barycypraea teulerei
Barycypraea teulerei

Barycypraea teulerei

Bernaya teulerei là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Cypraeidae, họ ốc sứ.[1]