Barychelidae
Barychelidae

Barychelidae

Barychelus
Cyphonisia
Paracenobiopelma
Nihoa
Sason
Barychelidae là một họ nhện gồm có 303 loài được xếp vàp 44 chi.[1]