Barybela

Barybela là một chi bướm đêm thuộc họ Noctuidae.