Barutkavuran, Karaman

Barutkavuran là một thuộc thành phố Karaman, tỉnh Karaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số thời điểm năm 2011 là 121 người.[1]