Barusia hofferi

Barusia hofferi là một loài nhện trong họ Leptonetidae.[1]Loài này thuộc chi Barusia. Barusia hofferi được J. Kratochvíl miêu tả năm 1935.