Barão de Monte Alto
Barão de Monte Alto

Barão de Monte Alto

Barão de Monte Alto là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 199,105 km², dân số năm 2007 là 5656 người, mật độ 31,4 người/km².[1]