Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam{{{a}}}
Chính trị và chính phủ
Việt Nam
Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ quan do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập để giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết định một số vấn đề theo sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương. Ban Bí thư được bầu bởi Ban Chấp hành Trung ương. Thành phần Ban Bí thư gồm có Tổng Bí thư, một số Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số Ủy viên Bộ Chính trị (do Bộ Chính trị phân công). Số lượng Ủy viên Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương quyết định.

Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Chức năng Cơ quan lãnh đạo thực hiện các công việc hàng ngày của Đảng Cộng sản Việt Nam
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Cấp hành chính Cấp Trung ương
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Địa chỉ Văn phòng Trung ương Đảng
1A, Hùng Vương, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
Ủy viên Đinh Thế Huynh
Phạm Minh Chính
Trương Thị Mai
Võ Văn Thưởng
Nguyễn Văn Bình
Nguyễn Văn Nên
Lương Cường
Nguyễn Hoà Bình
Phan Đình Trạc
Nguyễn Xuân Thắng
Trần Thanh Mẫn
Trần Cẩm Tú

Liên quan

Ban Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng Cộng sản Việt Nam Bangladesh Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-tran-quoc... http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dong-chi-Nguyen-Xuan... http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dong-chi-Tran-Quoc-V... http://baodongthap.com.vn/newsdetails/1D3FE187DF1/... http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.... http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.... http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZRZj6JA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLjqJA... http://www.mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTLkqIw...