BT_Sport

Không tìm thấy kết quả BT_Sport

Bài viết tương tự

English version BT_Sport


BT_Sport

Sky Channel 413 (1)
Channel 414 (2)
Channel 417 (3)
Channel 423 (ESPN)
Channel 490 (Box Office HD)
Channel 867 (1 HD)
Channel 868 (2 HD)
Channel 869 (3 HD)
Channel 872 (ESPN HD)
Định dạng hình 576i (16:9 SDTV)
1080i (HDTV)
4K (UHDTV)
Kênh có liên hệ BT Sport ESPN
BoxNation
AMC from BT (UK only)
TalkTalk TV Channel 408 (1)
Channel 409 (2)
Channel 410 (3)
Channel 411 (ESPN)
Channel 450–455 (Extra 1–6)
Sở hữu BT Group
Plusnet Channel 408 (1)
Channel 409 (2)
Channel 410 (3)
Channel 411 (ESPN)
Channel 430 (1 HD)
Channel 431 (2 HD)
Channel 432 (3 HD)
Channel 434 (ESPN HD)
Channel 450–455 (Extra 1–6)
Virgin Media (UK) Channel 527 (1 HD)
Channel 528 (2 HD)
Channel 529 (3 HD)
Channel 530 (ESPN HD)
Channel 531 (4K UHD)
Trụ sở Queen Elizabeth Olympic Park, London
Lên sóng 1 August 2013
Eir Vision Channel 422 (1 SD/HD)
Channel 423 (2 SD/HD)
Channel 424 (3 SD/HD)
Channel 425 (ESPN SD/HD)
BT Channel 408 (1)
Channel 409 (2)
Channel 410 (3)
Channel 411 (ESPN)
Channel 430 (1 HD)
Channel 431 (2 HD)
Channel 432 (3 HD)
Channel 433 (4K UHD)
Channel 434 (ESPN HD)
Channel 450–455 (Extra 1–6)
Channel 465–470 (Extra 1–6 HD)
Channel 494 (Box Office HD)
Khu vực phát sóng United Kingdom
Ireland
Khẩu hiệu Take them all on.
Trang web sport.bt.com
Quốc gia United Kingdom, Ireland
BT Sport Player Watch live (1, UK only)
Watch live (2, UK only)
Thị phần 0.34% (1)
0.22% (2)
0.11% (3)
0.04% (ESPN) (Tháng 9, 2018 (2018-09), BARB)
Virgin TV Anywhere Watch live (1, UK only)
Watch live (2, UK only)
Watch live (3, UK only)
Watch live (ESPN, UK only)
Vodafone Ireland BT Sport 1, 2, 3 and ESPN

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: BT_Sport http://sport.bt.com/ http://sport.bt.com/btsportplayer/bt-sport-1-01363... http://sport.bt.com/btsportplayer/bt-sport-2-01363... http://www.btplc.com/News/Articles/ShowArticle.cfm... http://anywhere.virginmedia.com/channels/live/bt-s... http://anywhere.virginmedia.com/channels/live/bt-s... http://anywhere.virginmedia.com/channels/live/bt-s... http://anywhere.virginmedia.com/channels/live/bt-s... http://www.barb.co.uk/viewing-data/monthly-viewing... http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-...