Bộ_Long_đởm
Bộ_Long_đởm

Bộ_Long_đởm

Bộ Long đởm (danh pháp khoa học: Gentianales), đôi khi còn gọi là bộ Hoa vặn (Contortae), là một bộ thực vật có hoa, bao gồm trong nó nhóm các loài có cùng một nguồn gốc đơn nhất của thực vật hai lá mầm có hoa cánh hợp, thuộc nhánh Cúc (Asterids). Các họ điển hình của các hệ thống phân loại gần đây được đưa ra ở bên phải. Các loài cây trong bộ khá đa dạng, lá thường mọc đối. Mạch gỗ với bản ngăn đơn. Hoa đều, tràng tiền khai hoa vặn, hoa thích nghi với lối thụ phấn nhờ sâu bọ.Theo hệ thống phân loại Cronquist đã lỗi thời thì các họ như Saccifoliaceae, Retziaceaehọ Bông tai (Asclepiadaceae), nay là một phần của họ La bố ma, cũng được đưa vào đây. Cũng trong hệ thống này thì họ Thiến thảo (Rubiaceae) đã được đặt vào một bộ riêng còn họ Hoàng đằng (Gelsemiaceae) là một phần của họ Mã tiền (Loganiaceae).Theo APG II bộ này chứa 5 họ, 1.118 chi và 16.637 loài và đã xuất hiện cách đây khoảng 89-83 triệu năm trước[1].

Bộ_Long_đởm

(không phân hạng) Asterids
Bộ (ordo) Gentianales
Lindl., 1833
Giới (regnum) Plantae

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Bộ_Long_đởm http://data.canadensys.net/vascan/taxon/30 http://www.nzor.org.nz/names/7b7b0ff3-1081-470b-9b... http://www.amjbot.org/cgi/content/full/87/7/1029 http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon... http://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=114... http://www.mobot.org/mobot/research/apweb/orders/g... http://legacy.tropicos.org/Name/43000072 https://vicflora.rbg.vic.gov.au/flora/taxon/bd58e7... https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?s... https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwt...