Bộ Công an (Việt Nam)
Bộ Công an (Việt Nam)

Bộ Công an (Việt Nam)

Chính trị và chính phủ
Việt Nam
Bộ Công an tiền thân là Bộ Nội vụ là cơ quan công quyền trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản gián; điều tra phòng chống tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ; thi hành án hình sự, thi hành án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam; bảo vệ, hỗ trợ tư pháp; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Bộ Công an là cơ quan quản lý Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Bộ Công an nhận được nhiều danh hiệu như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân[1] 13 lần, Huân chương Sao vàng và 88 Huân chương Hồ Chí Minh. Năm 2018, Bộ Công an có 205 tướng lĩnh.[2].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Bộ Công an (Việt Nam) http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38443180 http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/thu-tuong-d... http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/thuc-hien-c... http://baochinhphu.vn/phap-luat/bo-truong-bo-cong-... http://www.canhsat.vn/ http://baodientu.chinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cu... http://baodientu.chinhphu.vn/Hoat-dong-Bo-nganh/Bo... http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu... http://benhvien304.com.vn/gioi-thieu/lanh-dao-benh... http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Dau-tranh-pho...