Axetic_anhydrit
Axetic_anhydrit

Axetic_anhydrit

O=C(OC(=O)C)CCC(=O)OC(=O)CAcetic anhydrit, hay ethanoic anhydrit là một hợp chất hóa học, có công thức (CH3CO)2O hay Ac2O, nó là anhydride isolable đơn giản nhất của một axit cacboxylic và được sử dụng rộng rãi như là một thuốc thử trong tổng hợp hữu cơ. Nó là một chất lỏng không màu, có mùi mạnh mẽ của axit acetic, được hình thành bởi phản ứng của nó với độ ẩm trong không khí.Acetic anhydrit phản ứng với nước tạo ra axit axetic theo phương trình hóa học sau đây: Ac 2 O + H 2 O ⟶ 2 AcOH {\displaystyle {\ce {Ac2O + H2O-> 2AcOH}}} (AcOH là công thức hữu cơ của axit axetic)

Axetic_anhydrit

Số CAS 108-24-7
ChEBI 36610
Giới hạn nổ 2,7–10,3%
InChI
đầy đủ
  • 1/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
Điểm sôi 139,8 °C (412,9 K; 283,6 °F)
Danh pháp IUPAC acetic anhydride
Khối lượng riêng 1,082 g cm−3, lỏng
Phân loại của EU Corrosive (C)
Ảnh Jmol-3D ảnh
ảnh 2
PubChem 7918
Độ hòa tan trong nước 2,6 g/100 mL, Xem trong bài
Bề ngoài chất lỏng không màu
Chỉ dẫn R R10, R20/22, R34
Chỉ dẫn S (S1/2), S26, S36/37/39, S45
Chiết suất (nD) 1,3901
Số RTECS AK1925000
Nhóm chức liên quan Propionic anhydride
SMILES
đầy đủ
  • O=C(OC(=O)C)C


    CC(=O)OC(=O)C

Tên hệ thống ethanoic anhydride
Áp suất hơi 4 mmHg (20 °C)[1]
Điểm nóng chảy −73,1 °C (200,1 K; −99,6 °F)
NFPA 704

2
3
1
 
IDLH 200 ppm[1]
PEL TWA 5 ppm (20 mg/m3)[1]
REL C 5 ppm (20 mg/m3)[1]
Tên khác Ethanoyl ethanoate
Acetic acid anhydride
Acetyl acetate
Acetyl oxide
Acetic oxide
Số EINECS 203-564-8
Hợp chất liên quan Axít acetic
Acetyl clorit

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Axetic_anhydrit http://chemapps.stolaf.edu/jmol/jmol.php?model=CC(... http://chemapps.stolaf.edu/jmol/jmol.php?model=O%3... http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cg... http://d-nb.info/gnd/4153053-6 http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=ECNO&ENTREE... http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx... http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHE... https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0003.html https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Acetic...