Avellanita bustillosii

Avellanita bustillosii là một loài thực vật có hoa trong họ Đại kích. Loài này được Phil. mô tả khoa học đầu tiên năm 1864.[1]