Avatha sumatrana

Avatha sumatrana [1] là một loài bướm đêm thuộc họ Erebidae. Nó được tìm thấy ở SumatraBorneo.