Avast Antivirus

Avast Antivirus là tên một chương trình diệt virus miễn phí, được phát triển bởi hãng phần mềm Avast SoftwarePraha, Cộng hoà Séc. Đây là một trong những phần mềm diệt virus tốt nhất thế giới[1]. Nó được sử dụng miễn phí cho cá nhân và mang tính phi thương mại. Chương trình được phát hành lần đầu tiên vào năm 1988.