Auzatellodes

Auzatellodes là một chi bướm đêm thuộc phân họ Drepaninae.[1]