Auxopus kamerunensis

Auxopus kamerunensis là một loài thực vật có hoa trong họ Lan. Loài này được Schltr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1905.[1]