Autumnalia botschantzevii

Autumnalia botschantzevii là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tán. Loài này được Pimenov mô tả khoa học đầu tiên năm 1989.[1]