Auckland
Auckland

Auckland

Thành phố Auckland: Màu cam là địa giới thành phố trong vùng đại đô thị Auckland (màu xám). Trung tâm thành phố được khoanh tròn. Chú ý sẽ thấy thành phố bao bộc các đảo bên trong và ngoài vùng Vịnh Hauraki.Thành phố Auckland (tên không chính thức Central Auckland) là một thẩm quyền lãnh thổ nằm trên eo đất Auckland và các đảo của vịnh Hauraki. Vùng đô thị Auckland bao gồm các vùng đô thị của thành phố này và các thành phố lân cận, đó là North Shore, WaitakereManukau, cùng với các phần của Papakura, Rodney, Franklin District gần đó.Thành phố Auckland là thành phố lớn nhất ở New Zealand, với dân số ước tính sơ bộ khoảng 1.454.300 vào 30 tháng 6 năm 2015. Thành phố nằm ở Khu vực Auckland. Hội đồng khu vực Auckland cũng nằm ở Thành phố Auckland.