Attica
Attica

Attica

Attica (tiếng Hy Lạp: Αττική, Attikí; [atiˈci]) là một vùng lịch sử của Hy Lạp, bao gồm cả thủ đô Athens. Vùng lịch sử này tập trung tại bán đảo Attica nhô ra biển Aegea. Vùng Attica hiện tại của Hy Lạp có phạm vi rộng lớn hơn vùng lịch sử, bao gồm một số hòn đảo và một phần của Peloponnesos. Lịch sử Attika liên kết chặt chẽ với Athens, đây là một trong những thành phố quan trọng nhất của thế giới trung cổ.