Asphadastis cryphomycha

Asphadastis cryphomycha là một loài bướm đêm trong họ Crambidae.[1][2]