Asperula suffruticosa

Asperula suffruticosa là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Boiss. & Heldr. mô tả khoa học đầu tiên năm 1856.[1]