Asperula suavis

Asperula suavis là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall. mô tả khoa học đầu tiên năm 1842.[1]