Asperula asterocephala

Asperula asterocephala là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được Bornm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1899.[1]