Asperidorsus holobrunneus

Asperidorsus holobrunneus là một loài bọ cánh cứng trong họ Cerambycidae.[1]