Asparus bicolor

Asparus bicolor là một loài bướm đêm thuộc phân họ Arctiinae, họ Erebidae.[1]