Apatetris
Apatetris

Apatetris

Apatetris là một chi bướm đêm thuộc họ Gelechiidae.