Apatania szczesnyorum

Apatania szczesnyorum[1] là một loài Trichoptera trong họ Apataniidae. Chúng phân bố ở miền Cổ bắc.

Liên quan