Apatania stigmatella
Apatania stigmatella

Apatania stigmatella

Apatania stigmatella[1] là một loài Trichoptera trong họ Apataniidae.Loài này được tìm thấy ở miền Cổ bắc và miền Tân bắc.

Liên quan