Apatania cimbrica

Apatania cimbrica[1] là một loài Trichoptera trong họ Apataniidae. Chúng phân bố ở miền Cổ bắc.

Liên quan