Apamea remissa
Apamea remissa

Apamea remissa

Apamea remissa là một loài bướm đêm thuộc họ Noctuidae. Loài này phân bố ở khắp châu Âu.[1]Loài này có sải cánh khoảng 36–42 mm. Ấu trùng ăn various cỏ bao gồm Calamagrostis, Deschampsia, Festuca, PhalarisSecale (Rye).