Anna_Freud
Anna_Freud

Anna_Freud

Anna Freud (3 tháng 12 năm 18959 tháng 10 năm 1982) đứa con thứ 6 và cuối cùng của nhà tâm lý học Sigmund Freud và vợ Martha Bernays. Sinh ra tại Vienna, Anna theo nghiệp của cha và đóng góp trong lĩnh vực tâm lý học mới là phân tâm học - psychoanalysis. Cùng với Melanie Klein, Anna được xem người sáng lập ra phân tâm học trẻ em [1] So với Sigmund Freud, sự nghiệp của Anna nhấn mạnh vào tầm quan trọng của cái tôi - ego và khả năng đào tạo của nó.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Anna_Freud http://www.freud-museum.at/freud/themen/anna1-e.ht... http://cantic.bnc.cat/registres/CUCId/a12360405 http://www.feministvoices.com/anna-freud/ http://psyclassics.com/book/freud-ego-mechanisms-d... http://www.haverford.edu/psych/ddavis/annafreud.lo... http://www.webster.edu/~woolflm/annafreud.html http://yalepress.yale.edu/yupbooks/SeriesPage.asp?... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://uli.nli.org.il/F/?func=direct&doc_number=00... http://wikilamdep.net/anna-freud-la-ai-nha-phan-ta...