Andrus_Ansip
Andrus_Ansip

Andrus_Ansip

Andrus Ansip (phát âm tiếng Estonia: [ˈɑndrus ˈɑnʲsʲip];sinh ngày 1 tháng 10 năm 1956) là chính khách người Estonia. Ông từng là thủ tướng Chính phủ của Estonia nhiệm kỳ từ năm 2005 đến năm 2014, và từng là chủ tịch Đảng Cải cách Estonia thị trường tự do của Estonia (tiếng Estonia: Reformierakond).

Liên quan