Ambaguio
Ambaguio

Ambaguio

     Tổng11.499Ambaguio là một đô thị hạng 5 ở tỉnh Nueva Vizcaya, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2007, đô thị này có dân số 11.499 người trong 1.837 hộ.