Amazopimpla errabunda

Amazopimpla errabunda là một loài tò vò trong họ Ichneumonidae.[1]