Amazonepeira masaka

Amazonepeira masaka là một loài nhện trong họ Araneidae.[1]Loài này thuộc chi Amazonepeira. Amazonepeira masaka được Herbert Walter Levi miêu tả năm 1994.