Amazona albifrons albifrons

Amazona albifrons là một loài chim trong họ Psittacidae.[2]