Amazon.co.uk

Không tìm thấy kết quả Amazon.co.uk

Bài viết tương tự

English version Amazon.co.uk


Amazon.co.uk

Doanh thu 280,522 tỷ USD (2019)
Loại hình Đại chúng
Tổng tài sản 255,248 tỷ USD (2019)
Nhân viên chủ chốt Jeff Bezos(Chủ tịch HĐQT, Chủ tịchCEO)
Werner Vogels(CTO)
Số nhân viên 798,000 (2019)
Lãi thực 11,588 tỷ USD (2019)
Khu vực hoạt động Toàn cầu
Ngành nghề
Người sáng lập Jeff Bezos
Sản phẩm
Trụ sở chính Seattle, Washington
Website www.amazon.com
Tổng vốn chủ sở hữu 62,060 tỷ USD (2019)
Mã niêm yết NASDAQAMZN
NASDAQ-100 Component
S&P 100 Component
S&P 500 Component
Lợi nhuận kinh doanh 14,541 tỷ USD (2019)
Dịch vụ
Thành lập 5 tháng 7 năm 1994; 26 năm trước (1994-07-05) tại Bellevue, Washington, Hoa Kỳ