Amaurornis moluccana moluccana

Amaurornis moluccana là một loài chim trong họ Rallidae.[2]