Amauropelta ptarmica

Amauropelta ptarmica là một loài dương xỉ trong họ Thelypteridaceae. Loài này được Pic.Serm. mô tả khoa học đầu tiên năm 2005.[1]Danh pháp khoa học của loài này chưa được làm sáng tỏ.