Amauropelta odontosora

Amauropelta odontosora là một loài dương xỉ trong họ Thelypteridaceae. Loài này được Holttum mô tả khoa học đầu tiên năm 1976.[1]Danh pháp khoa học của loài này chưa được làm sáng tỏ.