Amauropelta navarrensis

Amauropelta navarrensis là một loài thực vật có mạch trong họ Thelypteridaceae. Loài này được (H. Christ) Pic. Serm. mô tả khoa học đầu tiên năm 1977.[1]