Amauropelta globulifera
Amauropelta globulifera

Amauropelta globulifera

Amauropelta globulifera là một loài dương xỉ trong họ Thelypteridaceae. Loài này được Holttum mô tả khoa học đầu tiên.[1]Danh pháp khoa học của loài này chưa được làm sáng tỏ.