Amauropelma undara

Amauropelma undara là một loài nhện trong họ Ctenidae.[1]Loài này thuộc chi Amauropelma. Amauropelma undara được miêu tả năm 2001 bởi Raven & Gray.