Amauropelma claudie

Amauropelma claudie là một loài nhện trong họ Ctenidae.[1]Loài này thuộc chi Amauropelma. Amauropelma claudie được miêu tả năm 2001 bởi Raven & Stumkat.