Amaurobius transversus

Amaurobius transversus là một loài nhện trong họ Amaurobiidae.[1]Loài này thuộc chi Amaurobius. Amaurobius transversus được miêu tả năm 1972 bởi Leech.