Amadina erythrocephala dissita

Sẻ mặt đỏ (danh pháp hai phần: Amadina erythrocephala) là một loài chim thuộc họ Chim di (Estrildidae).[2]Loài chi này thường được tìm thấy ở châu Phi. Phạm vi phân bố toàn cầu của nó ước khoảng 1,6 triệu km2. Loài này có ở Angola, Botswana, Lesotho, Namibia, Nam PhiZimbabwe.Chim trống có đầu đỏ và ngực đỏ còn con mái có màu xỉn hơn. Bề ngoài giống với sẻ họng đỏ (Amadina fasciata) có thể nhận thấy.